AanspreekPunt Integriteit (API)

Een Aanspreekpersoon Integriteit (API) is een cruciale figuur binnen organisaties die fungeert als het eerste aanspreekpunt wanneer er sprake is van integriteitsschendingen. Hier is een beknopte samenvatting van wat een API wel en niet is:

Wat is een API?

  • De API is de persoon die je kunt benaderen wanneer je te maken hebt met situaties waarin je je ongemakkelijk voelt, waarbij iemand over jouw grenzen gaat. Dit kan variĆ«ren van fysiek tot psychologisch of seksueel gedrag, inclusief pesten.
  • De API biedt een luisterend oor en behandelt je melding vertrouwelijk. Ze schatten de situatie in en verwijzen indien nodig door naar andere instanties.
  • De API is betrokken bij preventieactiviteiten en ondersteunt animatoren.
  • Belangrijk: de API heeft geen beroepsgeheim, maar handelt altijd met discretie en zal bij bedreigende situaties de politie of andere instanties inschakelen na overleg met de melder.

Wat is een API niet?

  • De API is geen hulpverlener of psycholoog, maar kan wel doorverwijzen naar bevoegde instanties.
  • Ze zijn geen detective en zullen de zaak niet tot in detail uitspitten.
  • De API rapporteert niet aan iedereen binnen de organisatie, behalve aan de betrokkenen.
  • Ze handelen discreet en informeren je als extra hulp nodig is.

Kortom, de API is een vertrouwenspersoon die integriteitskwesties serieus neemt en ondersteuning biedt aan degenen die het nodig hebben.

Wie is onze API?

Brechje van Woerkum (Mama Sam), bij haar kan je altijd terecht. Ze is te bereiken op +31A620614963 (maar dan zonder de A).