Fair Play en de Rechten van het Kind


De Nstars komen op voor Fair Play en de Rechten van het Kind in de Sport. Wij zijn van mening dat alle kinderen het recht hebben om sport te beoefenen, zich te vermaken en te spelen, in een gezonde omgeving te leven en waardig en eerlijk behandeld te worden. Om dit kracht bij te zetten onderschrijven de Nstars formeel het Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport.

De Nstars hebben hiertoe de Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport ondertekend en zullen deze respecteren en toepassen in alle Fair Play Baseball- en Softballactiviteiten de komende jaren.

- klik hier voor de lijst met Ondertekenaars van de Panathlon Verklaring -

Panathlonverklaring "Ethiek in de Jeugdsport"
- klik hier voor de Panathlon Verklaring zelf -
Samenwerkingsverbanden


Achtergrondinformatie bij organisaties waaraan de Nstars verbonden zijn en of een warm hart toedragen:

- Vlaamse Sport Federatie -

- Bloso -

- Stichting Vlaamse Schoolsport -

- Sport op Jongerenmaat -

- Panathlon Vlaanderen -

- Het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport vzw (ICES) -

- Het Belang van Limburg -

- Psylos -

- De Provincie Limburg -


Nstars Jeugdbeleidslijnen1. Nstars vzw stelt zich tot doel in de meest uitgebreide zin de sportieve beoefening van Baseball, Softball, Beeball en G-Baseball te bevorderen. Alsmede de jeugd via een moderne opleiding te ontwikkelen tot potentiële volwaardige spelers; in combinatie met het versnellen van haar maatschappelijke rol via een sociale omkadering en met respect voor normen en waarden. Hierbij behoort ook baseball toegankelijk maken voor minder bedeelden en het, door de Nstars zelf in België gelanceerde G-Baseball en de G-Baseball Roadshow.

2. Fun, Sports en Fair Play is vanaf het onstaan van de Nstars ons credo. Fun staat bij ons voorop; het meedoen en de beleving is het belangrijkst. Op ieders niveau ! Uiteraard is de sport dit ook. Gezondheid en bewegen (mentale ontspanning en fysieke inspanning en de afwisseling hiervan) zijn voor kids super belangrijk. Maar de sport als competitiesport kan nooit ten koste gaan van de clubsfeer en de beleving. Het winnen gaat niet ten koste van alles! Vandaar dat Fun bij de Nstars voorop staat. Het deelnemen is belangrijker dan het winnen. En het winnen is alleen van belang indien dit op een eerlijke manier met respect -voor elkaar en de tegenstanders -gebeurt op het veld, tijdens het spel, voor, tijdens en na de wedstrijd: Fair Play.

3. Iedereen mag meedoen!
In de ruimste zin des woords. Binnen de Nstars moet er voor alle jeugd (en ook volwassenen) plaats zijn om onze sporten te kunnen beoefenen voor iedereen. Competitief - trainen - recreatief - enzovoorts ; op ieders niveau. Hierbij vormen lichamelijke/mentale dan wel financiële barrières nooit een belemmering om mee te doen.

4. Sport technisch
Voor de jeugd dient er ook op sporttechnisch niveau een en ander goed georganiseerd te zijn binnen de club. Spelbeheersing en techniek zijn belangrijk. Het kennen en naleven van de regels ook.

Mocht je vragen hebben, dan kan je altijd mailen naar info@nstars.be of kom gewoon eens langs op onze trainingen. Er zijn steeds enkele leden aanwezig die je graag meer uitleg willen geven.Fair Play

copyright ©2011 Nstars Baseball Club            contact: info@nstars.be